การขับรถสวนทางกัน  มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้
    
      1.ให้ขับรถชิดซ้าย โดยถึอกึ่งกลางของทางเดินรถเป็นหลักแต่
         ถ้าได้จัดแบ่งช่องเดินรถไว้ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก
      2.ในทางเดินรถที่แคบเมื่อขับรถสวนทางกันให้ผู้ขับขี่แต่ละฝ่าย           ลดความเร็วของรถพื่อให้รถสวนทางกันได้อย่างปลอดภัย
                                                                    
                                                                              อ่านต่อ

สำนักงานขนส่งพื้นที่ 4 ยินดีต้อนรับและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ โทร 0-2543-5500-2

- จองคิวเพื่อขอทำใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (ทำใหม่)

สำนักงานขนส่งพื้นที่ 1

สำนักงานขนส่งพื้นที่ 2
สำนักงานขนส่งพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งพื้นที่ 5